Amoxil 250/500 mg för urinvägsinfektion (UTI)

Amoxicillin usage and dosage for uti

Vad är urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektioner (UTI) är en inflammatorisk process som placeras i olika delar av urinvägarna och orsakas av en patogen flora. Denna typ av sjukdom har ett återfall med möjlig utveckling av allvarliga komplikationer.

När det gäller fördelningen är urinvägsinfektioner uppdelade i:

 • Infektioner i de övre sektionerna: pyelonefrit, njurabscess;
 • Infektioner i de nedre sektionerna: cystit, uretrit och prostatit.

Vad är urinvägsinfektion?En särdrag hos denna typ av infektion är en asymptomatisk kurs under en lång period, och det kan därför orsaka obstruktiva och strukturella förändringar i de övre och nedre delarna av urinvägarna.

Enligt statistiken är urinvägsinfektionen den andra vanliga sjukdomen i klinisk bakteriologisk praxis. De bakteriella luftvägsinfektioner möts ofta. I USA faller mer än 7 miljoner läkarbesök per år på urinvägsinfektioner. 2 miljoner av dem är relaterade till attacken av cystit.

Cystit är en av de vanligaste infektioner i urinvägarna, och attacken sker på vintern på grund av kroppens överkylning. Överkylning är den mest uppenbara orsaken till urinvägsinfektioner, och det är därför människor som bor i de nordliga länderna är utsatta för dessa sjukdomar, och människor som är ute i frost har ofta det. Även den minsta överkylning av kroppen kan vara en orsak till cystit eller pyelonefrit.

Varje sjukdom uppträder som ett resultat av bakterier i urinblåsan oavsett faktorer i utvecklingen av urinvägsinfektioner, och i fall av pyelonefrit går bakterier till njuren genom njurkanalen.

Kvinnor lider ofta av denna infektion än män, men män förväntar sig en långvarig och till och med svår sjukdomsförlopp under utvecklingen av urinvägsinfektioner. Det är relaterat till urinrörets särdrag och en fysiologisk sammansättning av urinvägarna.

Hur når en infektion urinvägarna?

En urinvägsinfektion börjar eftersom en bakteriell infektion når kanalen. En fullständig steril urin bildas i njurarna och den innehåller bara vatten, salter och olika metaboliska produkter. Det är därför, för att skada njurarna, bör ett infektiöst medel först tränga in i urinröret, där gynnsamma förhållanden skapas för dess replikering, och sedan går det till urinblåsan.

Barnens urinvägsinfektioner är mycket farliga.En inflammation i slemhinnan i urinblåsan kallas cystit. En patient har vanligtvis speciella symtom på sjukdomen i detta skede (hög kroppstemperatur, smärta vid urinering, frekvent urinering).

Om adekvat antibakteriell terapi saknas, går en infektion till njurarna genom njurarna, och pyelonefrit utvecklas. Sjukdomen förvandlas till en kronisk sjukdom i detta skede, och det komplicerar den fortsatta behandlingen. Och om de vuxna patienterna kan känna sjukdomssymptomen i tid och starta rätt behandling, diagnostiseras knappast infektionsutvecklingen hos barn.

Tyvärr är barns urinvägsinfektioner mycket farliga eftersom de ofta blir kroniska och kan orsaka allvarliga komplikationer i njurarna i framtiden.

I allmänhet är en spridning av inflammatoriska infektioner hos barn cirka 25 fall per 1000 barn. Det är känt att 8% av tjejerna och 2% av pojkarna vid 7 års ålder diagnostiseras som en akut episod av urinvägsinfektionen. Dessa data inkluderar inte de episoder som inte diagnostiseras under de kliniska tillstånden, och därför är ett antal barn med urinvägsinfektionen 2-3 gånger högre än vad som anges i officiella källor.

Hur når en infektion urinröret?

 • Bristande efterlevnad av personliga hygienregler;
 • Under oskyddat samlag (i ungefär hälften av alla fall orsakas urinvägsinfektionen av sexuellt överförbara sjukdomar).
 • Under användning av vissa preventivmetoder (membranring, spermicidmedel);
 • Som ett resultat av urinstagnation under sjukdomarna i urinvägarna av olika ursprung.

Det finns en liten risk för sjukdomsutvecklingen till följd av andningsinfektionskomplikationer. De patogena organismerna tränger in i urinvägarna genom blodet och immunfunktionen minskar och bakterierna replikeras lätt. I detta fall skadar bakterier ofta de övre delarna: njurar och urinblåsan, och sjukdomen påverkar urinröret.

Amoxicillinanvändning och dosering för urinvägsinfektion (UTI)


Den bakteriella urinvägsinfektionen är uppdelad i okomplicerad och komplicerad. Skillnaden mellan dem består i symtom och patogen flora som orsakar en smittsam process.

De viktigaste medlen för okomplicerade infektioner i urinvägarna:

 • Escherichia coli;
 • Staphylococcus saprophyticus;
 • Proteus mirabilis.

De viktigaste medlen för komplicerade infektioner i urinvägarna:

 • Staphylococcus aureus;
 • Proteus spp .;
 • Pseudomonas spp .;
 • Klebsiella spp .;
 • Fingalinfektioner.

Amoxicillin använder och doserar för urinvägsinfektion.Eftersom sjukdomarna har ett bakteriellt ursprung, baseras en farmaceutisk terapi på användningen av de antibakteriella produkterna med bred verkan.

Om de okomplicerade infektionerna ofta orsakas av ett medel kan de komplicerade infektionerna orsakas av 2-3 bakterier som kan ha olika sårbarhet för antibiotikumet. Det är därför läkemedel med breda åtgärder som Amoxicillin används.

Dessutom påverkar en empirisk behandling valet av läkemedel, det är en metod för behandlingen när läkemedlet ordineras innan resultaten av det bakteriologiska testet. I det här fallet spelar Amoxicillin en stor roll eftersom det klarar av de flesta infektionsmedlen och kan vara ett viktigt läkemedel vid behandlingen.

Men det är nödvändigt att nämna att enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen varierar bakteriernas resistens mot amoxicillin beroende på region. Till exempel i USA och Kanada observeras en positiv dynamik under användningen av Amoxicillin och det finns en svag resistens hos organismer mot detta antibiotikum.

I Östeuropa, Ryssland och vissa asiatiska länder minskar E.coli sårbarhet för amoxicillins verkan, och det berättar om en lägre effekt av behandlingen. Trots detta är penicillinläkemedel de mest effektiva antibiotika vid behandling av urinvägsinfektioner (UTI), och här är varför.

En behandlings- och doseringsregim av antibiotikumet beror på flera faktorer:

 • Patientens ålder och kroppsmassa;
 • Typ av urinvägsinfektion.
 • Komplicerad eller okomplicerad typ av sjukdomen.
 • Semiologi.

Under de komplicerade formerna av urinvägsinfektioner (särskilt pyelonefrit) rekommenderas som regel en sjukhusvistelse för att kontrollera njurarnas funktioner. Det hjälper till att undvika komplikationer och förhindra njursvikt i tid.

Amoxicillin för cystit.Vid okomplicerade typer av infektioner används följande terapeutiska behandling:

Pillerna tas varje dag med ett helt glas klart vatten. Eftersom Amoxicillin är syrafast och inte tappar sina farmakologiska egenskaper under interaktionen med maten kan piller tas innan och efter måltiderna.

Det är mycket viktigt att följa intervallet mellan användning av piller under behandlingen. Det bör vara minst 5-6 timmar och inte mer än 8 timmar.

Behandlingen av barnens inflammatoriska infektioner i urinvägarna kräver en längre behandling. Ju yngre ett barn är, desto längre tid tar användningen av Amoxicillin. Detta antibiotikum är säkert för barn, en långvarig behandling ökar inte belastningen på levern.

 • Cystit hos barn under 10: 1 piller Amoxicillin 250 mg 2-3 gånger per dag under 7-10 dagar.
  Behandlingen av pyelonefrit hos barn tar två steg:
 • 1 steg – en startande antibakteriell terapi: 1 piller amoxicillin 125/250 mg 3 gånger per dag under 14-20 dagar;
 • 2 steg: en anti-återfallsterapi: 1 piller Amoxicillin 125/250 mg 2-3 gånger per dag under 1-3 veckor.

Behandlingen av barnens pyelonefrit med antibiotika bör kontrolleras av en läkare. Självbehandling rekommenderas inte eftersom felaktig behandling eller dosering kan öka resistensen hos bakterier mot behandlingen.

Hur snabbt fungerar Amoxicillin för urinvägsinfektion?

Amoxicillin har en mycket hög absorptionsnivå i tarmen. Cirka 95% av den aktiva ingrediensen absorberas fullständigt i blodflödet inom 1-2 timmar efter användning av p-piller. Som ett resultat börjar antibiotikans verkan inom flera timmar efter användning.

Men för att effektivt neutralisera bakteriens verkan i urinvägarna behövs tid. Värdena för Amoxicillin-effekten är 3-4 dagar under urinvägsinfektionen.

Symtomen på sjukdomen hålls inom två dagar från behandlingstillfället. Sedan mår en patient bättre, smärtan under urinering minskar, frekvensen att urinera sjunker och kroppstemperaturen blir normal. Ju högre infektionen är i kanalen, desto längre behöver Amoxicillin för att döda bakterier.

För att behandla uretrit räcker flera dagar för att effektivt neutralisera den patogena floran.

Om cystit och pyelonefrit krävs mindre än en vecka för att Amoxicillin ska döda organismernas celler och orsaka en förbättring av symtomen.

Om det hänvisas till de komplicerade typerna av urinvägsinfektionen kan Amoxicillin börja agera senare, och en patient kommer inte att känna förbättringen av sjukdomssymtomen under den första veckan. Trots denna situation bör behandlingen fortsättas eftersom ett avfall från antibiotikumet kan orsaka en attack av sjukdomen och då kommer Amoxicillin att förlora sin effekt.

Amoxil för urinvägsinfektion under graviditet

Om en gravid kvinna diagnostiseras som en urinvägsinfektion, inleds en terapeutisk behandling omedelbart. Medelämnen för urinvägsinfektionen tränger lätt in genom moderkakan och kan orsaka fostrets infektion. Dessutom kan angrepp av en infektion öka risken under arbetet och orsaka komplikationer under födseln av ett barn.

En läkare gör fortfarande det slutliga valet av de antibakteriella medicinerna, och det beror på graviditetstiden, dess effektivitet och möjliga risker för fostret. Tyvärr gör många antibiotika inte för gravida kvinnor.

Till exempel är fluorokinoloner förbjudna under hela graviditeten, co-trimoxazol är kontraindicerat i första och tredje termerna, aminoglykosider kan endast tas av livsindikationerna men risken för biverkningarna är för hög.

Amoxil är ett av få antibiotika som är tillåtet för användning av gravida kvinnor och har tillräcklig effekt under urinvägsinfektionen. De kliniska studierna har visat att användningen av Amoxil under graviditeten inte orsakar patologiska förändringar i fostrets utveckling, och det finns inga komplikationer under arbetet.

Dessutom har Amoxicillin ett lågt index över biverkningarna, och därför har gravida kvinnor ofta obehagliga symptom relaterade till användningen av antibiotikumet.

Under användning av Amoxil för urinvägsinfektion under graviditet minskas en daglig dos av antibiotikumet något.

 • Behandlingen bör inledas från den minsta dosen 250 mg tre gånger per dag.

Om denna dosering inte ger de erforderliga effekterna inom 5 dagar kan en daglig dos ökas till 500 mg och den dagliga dosen kommer att vara upp till 1,5 g.

Ökningen av dosen är möjlig först efter att ha gjort bakterietestet och en läkarkonsultation. Gynekolog och nefrolog bör undersöka en patient vid njurinflammation (pyelonefrit).